Schmittov preklápací obvod

(Presmerované z Schmittov klopný obvod)

Schmittov preklápací obvod (alebo bežnejšie, i keď nespisovne, Schmittov klopný obvod) je elektronický obvod zo skupiny preklápacích obvodov, kde sa napätie výstupu mení skokovo so zmenou napätia vstupu, pričom zmena výstupu pri náraste napätia vstupu nastane pri väčšom napätí než zmena výstupu pri poklese napätia vstupu. Táto vlastnosť vstupu sa nazýva hysterézia.

Vďaka hysteréze sú tieto obvody imúnne voči superponovanému šumu na vstupe. Používajú sa ako vstupné obvody v prípadoch, keď sa do digitálneho obvodu privádza signál zvonka zariadenia, kde je možnosť, že signál bude zašumený.