Hradlo OR (angl. OR gate) je druh logického digitálneho elektronického obvodu zo skupiny kombinačných obvodov (hradiel).

Hradlo OR
Typ kombinačný obvod (hradlo)
„Americká“ schematická značka
„Hranatá“ schematická značka
Pravdivostná tabuľka

(2 vstupy)

VSTUPY VÝSTUP
A B A OR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Typ z rodiny 7400 7432 (4x 2-vstupový OR)
Typy z rodiny 4000 4071 (4x 2-vstupový OR)
4072 (2x 4-vstupový OR)
4075 (3x 3-vstupový OR)

Funkcia upraviť

Hradlo OR je jedným zo základných kombinačných logických obvodov, ktorého výstup je logickým súčtom všetkých vstupov.

Prevedenie upraviť

OR hradlo sa vyrába vo forme integrovaného obvodu, pričom sa obvykle umiestňuje niekoľko OR hradiel do jedného puzdra, aby sa využili všetky dostupné vývody puzdra.

Pozri aj upraviť