Hradlo NOR

Hradlo NOR (angl. NOR gate) je druh logického digitálneho elektronického obvodu zo skupiny kombinačných obvodov (hradiel).

Hradlo NOR
Typ kombinačný obvod (hradlo)
„Americká“ schematická značka NOR ANSI.svg
„Hranatá“ schematická značka NOR IEC.svg
Pravdivostná tabuľka

(2 vstupy)

VSTUPY VÝSTUP
A B A NOR B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
Typy z rodiny 7400 7402 (4x 2-vstupový NOR)
7423 (2x 4-vstupový NOR s výberom, rozšíriteľný)
7425 (2x 4-vstupový NOR s výberom)
7427 (3x 3-vstupový NOR)
7428 (4x 2-vstupový NOR, budič)
7433 (4x 2-vstupový NOR, budič, OC)
7436 (4x 2-vstupový NOR)
74128 (4x 2-vstupový NOR, budič)
74232 (4x 2-vstupový NOR, Schmitt)
74260 (2x 5-vstupový NOR)
74805 (6x 2-vstupový výkonový NOR)
Typy z rodiny 4000 4000 (2x 3-vstupový NOR, 1x invertor)
4001 (4x 2-vstupový NOR)
4002 (2x 4-vstupový NOR)
4025 (3x 3-vstupový NOR)
4078 (8-vstupový NOR)
4572 (4x invertor, 1x NAND, 1x NOR)

FunkciaUpraviť

Hradlo NOR je jedným zo základných kombinačných logických obvodov, ktorého výstup je negácia logického súčtu všetkých vstupov.

PrevedenieUpraviť

NOR hradlo sa vyrába vo forme integrovaného obvodu, pričom sa obvykle umiestňuje niekoľko NOR hradiel do jedného puzdra, aby sa využili všetky dostupné vývody puzdra.

Pozri ajUpraviť