Celok (geomorfológia)

(Presmerované z Geomorfologický celok)

Celok je jednotka šiestej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení povrchu Zeme v podobe, v akej sa toto členenie obvykle uplatňuje na Slovensku. Nadradenou jednotkou je oblasť, podradenou podcelok.

Na tejto úrovni sa objavuje väčšina zemepisných názvov, ktoré bežne chápeme ako jedno pohorie.

Príklady: Tatry, Malá Fatra, Poľana.

Pozri aj

upraviť