Getting Things Done (skratka GTD) je metóda osobného časového manažmentu a je jednou z metód manažmentu času. Jej autorom je David Allen, ktorý ju opísal v rovnomennej knihe. Tak "Getting Things Done," ako aj "GTD" sú chránené obchodné značky spoločnosti David Allen Company.[1]

Základom GTD je premisa, že človek potrebuje presunúť úlohy z mysle na vonkajšie médium. Týmto spôsobom si nemusí tieto úlohy pamätať a môže sa sústrediť na ich vlastné vykonanie.

Metodológia GTD upraviť

V porovnaní s tradičnou teóriou časového manažmentu, David Allen presúva dôležitosť z priorít na dva kľúčové prvky - kontrolu a nadhľad. Využíva pri tom tri základné modely:

 1. Proces pracovného toku
 2. Rámec so šiestimi úrovňami nadhľadu
 3. Prirodzenú plánovaciu metódu

Proces pracovného toku upraviť

Účelom tohto modelu je získať kontrolu nad všetkými úlohami a záväzkami. Proces pracovného toku sa skladá z piatich neprekrývajúcich sa fáz:

 1. Zozbierať
 2. Spracovať
 3. Zorganizovať
 4. Aktualizovať
 5. Vykonať

Spracovať znamená pri triedení dávky úlohy postupovať nasledovne:

 • Začať zvrchu
 • Venovať sa vždy len jednej veci
 • Nikdy nevrátiť úlohu (nepriradiť jej príznak)
 • Ak úloha vyžaduje výkon:
  • ak jej vykonanie vyžaduje menej ako 2 minúty, vykonať
  • alebo ju delegovať
  • alebo ju odložiť
 • Ak úloha nevyžaduje výkon:
  • založiť pre neskorší prístup,
  • alebo zahodiť
  • alebo "inkubovať" pre neskorší výkon

Aplikácie pre GTD upraviť

Referencie upraviť

 1. "Čo je GTD?" (v anglickom jazyku)