Grófstvo (Anglicko)

Anglické tradičné grófstva či historické grófstva je označenie pre starobylé územné členenie Anglicka do 39 oblastí označovaných ako grófstva (anglicky county), a používaných niekoľko storočí ako pre administratívne, tak aj pre geografické účely. Ako územne správne celky boli zákonom o miestnej správě[1] z roku 1888 zrušené k 1. aprílu 1889. Počas histórie sa z nich stali celky pre zemepisné popisy.

Vytváranie tohto súboru grófstiev započalo už v 10. storočí a skončilo až v 16. storočí, čo sa týka predovšetkým grófstiev susediacich s Walesom.

Termín „tradičné grófstvo“ sa vzťahuje predovšetkým na grófstva, ktoré existovali ako administratívne celky v období od 16. storočia (po prijatí aktov o únii medzi Anglickom a Walesom) do 31. marca 1889, než došlo 1. apríla 1889 k vytvoreniu administratívnych grófstiev na základe zákona o miestnej správe z roku 1888.

V Anglicku existujú rôzne skupiny a organizácie, ktoré podporujú ich znovuzavedenie ako administratívnych celkov.

  1. Vision of Britain | Administrative Units Typology | Type definition: Ancient County