Gymnázium Jána Hollého

Gymnázium Jána Hollého je gymnázium, ktoré sídlilo od roku 1916 na ulici Jána Hollého v Trnave. Na ulici sa nachádzajú univerzitné budovy, konvikty a semináre, ktoré slúžili na ubytovanie študentov. Od roku 2000 si cirkev uplatňovala reštitučný nárok na objekt gymnázia. Zriaďovateľ Gymnázia Jána Hollého našiel v Trnave nové priestory pre gymnázium Na hlinách. V školskom roku 2005/06 sa do novej budovy Na hlinách presťahovalo 20 tried a 12 tried ešte zostalo v starej budove. Po prístavbe k novej budove Na hlinách sa do nej presťahovali aj zvyšné triedy a od školského roku 2009/10 sa tam už nachádzajú všetky triedy Gymnázia Jána Hollého.

Gymnázium Jána Hollého
ZriaďovateľTrnavský samosprávny kraj
ZameranieŠtvorročné štúdium
Päťročné štúdium
Osemročné štúdium
RiaditeľkaIng. Marianna Katreniaková
Zástupca riaditeľaMgr. Anita Dúbravská
PaedDr. Katarína Stanová
Ing. Zuzana Vadovičová
Ďalšie informácie
Školský časopisStarý blesk
Kontaktné údaje
AdresaNa hlinách 7279/30
917 01 Trnava
Telefón033/557 14 17
Oficiálny webgymholl.edupage.org/
Oficiálny e-mailgyjhtt@zupa-tt.sk

Súčasnou riaditeľkou gymnázia je Ing. Marianna Katreniaková.

História upraviť

Gymnázium Jána Hollého v Trnave patrí medzi najstaršie gymnáziá na Slovensku.

1554 – 1918 upraviť

Prvá písomná zmienka o škole pochádza zo 16. storočia. V roku 1554 vznikla Kapitulská škola a na nej vyučovali jezuiti. Neskôr na tejto škole - gymnáziu vyučovali benediktíni. Benediktíni na tejto škole vyučovali až do roku 1851. V roku 1852 gymnázium zmenilo svoj názov na Trnavské arcibiskupské gymnázium. Súčasne nastala aj zmena v učebných osnovách. Jeho nové učebné osnovy zodpovedali už vyššiemu gymnáziu. Úlohou vyššieho gymnázia bola príprava na štúdium teológie. V tomto období ešte prevládali maďarizačné ciele na gymnáziu, pretože profesori, ktorí sem prichádzali učiť, neovládali vôbec slovenčinu a neboli ochotní sa ju ani naučiť.

1918 – 1945 upraviť

Prevratné zmeny v systéme vyučovania na gymnáziu nastali až po vzniku Prvej česko-slovenskej republiky, ktorá vznikla v 28. októbra 1918. Nasledujúci rok, 15. marca 1919 vzniklo Československé reálne štátne gymnázium Jána Hollého. Na gymnáziu začali vyučovať aj profesori, ktorí ovládali slovenský jazyk. Začiatky vyučovania na reálnom štátnom gymnáziu boli však veľmi zložité, pretože sa tejto zmene bránili maďarskí profesori, ktorí vyzývali študentov k odchodu z tohto reálneho štátneho gymnázia. Taktiež veľkým problémom bol nedostatok slovenských učebníc. Tieto problémy sa však postupne vyriešili a výučba prebiehala plynule a pokojne. Gymnázium však prechádzalo ďalšími zmenami. 1. februára 1938 vzniklo Rímskokatolícke biskupské reálne československé gymnázium. V dôsledku toho bolo reálne štátne gymnázium zrušené a spojené s Rímskokatolíckym biskupským reálnym československým gymnáziom.

1945 – 1970 upraviť

Po skončení 2. svetovej vojny nastala ďalšia zmena, gymnázium sa v roku 1945 stalo opäť štátnym a bolo pomenované ako Štátne gymnázium v Trnave, ale v roku 1953 boli všetky gymnáziá zrušené. Gymnázium sa tak zmenilo na Prvú jedenásťročnú strednú školu v Trnave. V roku 1959 premenované na Dvanásťročná škola[1], z ktorej sa vyčlenila v roku 1960 Stredná všeobecnovzdelávacia škola s dĺžkou štúdia 3 roky, ktorá obsahovala humanitnú aj prírodovednú vetvu.

1970 – súčasnosť upraviť

V školskom roku 1970/71 sa Stredná všeobecnovzdelávacia škola zmenila opäť na štvorročné gymnáziu a v roku 1989 gymnáziu udelili názov Gymnázium Jána Hollého. Na gymnáziu môžu študenti od školského roka 1994/95 študovať na štvorročnom alebo osemročnom gymnáziu. Triedy štvorročného štúdia majú všeobecné zameranie a triedy osemročného štúdia sú zamerané na jazyky. Od roku 2004 žiaci môžu navštevovať v škole aj Štátnu jazykovú školu pri Gymnáziu Jána Hollého a pripravovať sa tak na získanie medzinárodne platných certifikátov z francúzskeho jazyka Delf (Diplôme d'études en langue française). V roku 2015 sa na gymnáziu otvoril aj prvý ročník bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

Absolventi upraviť

Absolventmi Gymnázia Jána Hollého boli:

Referencie upraviť

  1. Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava - O škole [online]. gymholl.edupage.org, [cit. 2018-03-28]. Dostupné online.

Literatúra upraviť

  • STARNOVÁ, Eva. Pamätnica Gymnázia Jána Hollého 1919-2009. Trnava : Gymnázium Jána Hollého, 2009. 108 s.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Súradnice: 48°22′46″S 17°35′20″V / 48,379501°S 17,588902°V / 48.379501; 17.588902