Hala Tony Garnier (la Halle Tony Garnier) je lyonská stavba zapísaná v zozname historických pamiatok. Bola navrhnutá v rokoch 19031913 a od čias svojej výstavby až po dnes niekoľkokrát zmenila svoju funkciu.

Hala Tony Garnier (1914)

Charakteristika upraviť

Stavba sa nachádza vo francúzskom meste Lyon, vo štvrti Gerland, na sútoku riek Rhôna a Saône.

Autorom haly je francúzsky architekt a urbanista z medzivojnového obdobia, Tony Garnier. Je držiteľom prvej ceny Prix de Rom a autorom významných projektov a realizácii v Lyone, pričom táto hala, ktorej pôvodná funkcia bola aukčná hala jatočných zvierat sa radí medzi ne.

Zaujímavosťou tejto architektúry je, že prešla viacerými funkčnými zmenami a vo všetkých fázach svojho funkčného využitia pôsobila okázalo i utilitárne zároveň.

Dejiny upraviť

 • Projekt bol vypracovaný v rokoch 1903 – 1913 T. Garnierom a objekt mal slúžiť ako aukčná hala jatiek la Mouche.
 • V máji roku 1914 boli prerušené stavebné práce a bola tu nainštalovaná medzinárodná výstava o mestskom plánovaní, „La Cité Moderne“.
 • V auguste roku 1914 vojna zasiahla do histórie stavby. Výstava bola prerušená a halu zabrala armáda. Objekt bol transformovaný na továreň na výrobu zbraní a na kasárne.
 • V roku 1920 armáda opustila objekt haly.
 • V roku 1928 hala po niekoľkých rokoch opráv a dokončovania konečne začala plniť svoju pôvodnú funkciu.
 • V 60. rokoch sa rozhodli objekt zbúrať a trh so zvieratami postaviť viac na periférii mesta.
 • V roku 1975 bola ukončená prevádzka budovy a prebehlo niekoľko manifestácií za jej zachovanie.
 • 16. mája 1975 bola hala spolu so vstupnými severnými pavilónmi, monumentálnymi väzníkmi a východným vstupom zapísaná do zoznamu historických pamiatok.
 • V roku 1988 bola zrealizovaná adaptácia haly na Medzinárodné centrum pohybu a komunikácií – transport materiálny a nemateriálny, pohyb informácií. Projektom adaptácie oslovilo mesto Lyon dvojicu parížskych architektov Bernarda Reichena a Philippa Roberta (Reichen & Robert). Projekt využíva jedinečnosť tejto kolosálnej haly a snaží sa zapájať časť pôvodnej Garnierovaj kompozície do prostredia štvrti Gerland. Pôvod myšlienky vychádza z tradícií v regióne výroby automobilov, bicyklov aj slávnych lodí „Mouches“
 • Od júna 1999 do mája 2000 prebehla renovácia pamiatky súčasťou ktorej bola inštalácia nového akustického riešenia a javiskového vybavenia.

Súčasnosť upraviť

V súčasnosti hala slúži ako Medzinárodné centrum pohybu a komunikácií. Ponúka najväčšiu multifunkčnú sálu v širokom okolí mesta Lyon. Táto historická pamiatka pripomína aj svojou funkciou dejiny krajiny – prvý vzostup balóna bratov Montgolfierových (Joseph-Michel a Jacques-Étienne Montgolfier), prvú železničnú stanicu pre cestujúcich a vynález bratov Lumierovcov (Auguste a Louis Lumiér) - kinematograf.

Rozmery a architektúra upraviť

Má kapacitu až 17000 návštevníkov, ročne ju navštívi 850 000 návštevníkov. Plocha haly má 17 000 m2, Jej dĺžka je 210 m, šírka 80m, výška 24m, objem 243000 m3, a orientácia vzhľadom k svetovým stranám je sever-juh. Halu prestrešuje 22 oceľových väzníkov, ktoré preklenú 80 m bez použitia pilierov. V hale sú zavesené 2, 170 m dlhé lávky.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

 • Helena Zemánková,: Tvořit ve vytvořeném, Nové funkční využívání uvolněných objektů, Vysoké učení technické v Brně, Akademické nakladatelství CERM, 2003, str. 115