Halogénová žiarovka

žiarovka plnená halogénovým plynom

Halogénová žiarovka je žiarovka plnená halogénovým plynom, napr. jódom či brómom.

Halogénová žiarovka
Automobilová halogénová žiarovka H7

Pri rozžeravení vlákna dochádza k vyrovnanej chemickej reakcii, pri ktorej sa materiál vlákna rovnomerne vyparuje a znova usadzuje na horúcich miestach, čo zabraňuje rýchlemu prehoreniu vlákna. Vďaka tomu môže halogénová žiarovka pracovať na vyšších teplotách, čo vedie k vyššiemu jasu a účinnosti než u klasických žiaroviek.

Pretože banka žiarovky pri tomto procese musí byť veľmi horúca, vyrába sa z kremičitého skla, namiesto z normálneho skla, ktoré by pri týchto teplotách bolo príliš mäkké a tekuté.

Azda najvýznamejším vedľajším prejavom použitia kremičitého skla namiesto normálneho je, že táto žiarovka sa stáva zdrojom UV-B žiarenia, pretože kremičité sklo je pre toto žiarenie, na rozdiel od obyčajného skla, priepustné. Pri nadmernom vystavení sa svetlu halogénovej žiarovky je teda možné sa aj popáliť.

Pretože sklo je zvyčajne horúce a existuje tu nebezpečenstvo požiaru či popálenín, ako aj z dôvodu vystavenia UV žiareniu, sú tieto žiarovky obyčajne chránené filtrom z obyčajného skla, ktoré, ako sme už spomenuli, pohltí väčšinu UV-B žiarenia.

Kremičité sklo môže byť poškodené zamastením dotykom ruky. Zamastením sa totiž zmení štruktúra skla a žiarovka sa po zapnutí pri zahriati spáli. Ak dôjde k dotyku sklenenej banky, má sa očistiť technickým liehom.

Halogénové žiarovky sa často využívajú v automobilových reflektoroch, alebo v domácnostiach, keď má byť svetlo sústredené do jedného miesta (bodové svetlo).

Efektivita rôznych druhov zdrojov svetla

upraviť
Svetelný tok Typ žiarovky
 
LED žiarovka
 
kompaktná žiarivka
 
halogénová žiarovka
 
klasická žiarovka
50 lm 1,2 W
100 lm 15 W
150 lm 4 W 20 W
200 lm 2 W 5 W 18 W 25 W
250 – 400 lm 3 W 6 – 7 W 30 – 35 W
400 – 450 lm 4 W 8 – 9 W 28 W 40 W
500 lm 5 W 10 W 35 W 50 W
550 – 700 lm 6 W 11 – 12 W 42 W 60 W
800 lm 7 W 14 – 15 W 65 W
900 – 950 lm 8 W 16 – 17 W 52 W 75 W
1 100 – 1 200 lm 10 W 18 W 70 W 90 W
1 200 – 1 300 lm 13 W 20 W 80 W 100 W
1 500 lm 15 W 23 W 120 W
1 800 lm 27 W
2 100 lm 18 W 33 W 105 W 150 W
2 800 lm 140 W 200 W