„Hello, World!“

(Presmerované z Hello world)

Hello World“ je počítačový program, ktorý na displej vypíše „Hello world!“. V mnohých programátorských knihách sa používa ako prvý príklad programu. Typicky je to jeden z najjednoduchších programov možných v danom jazyku.

Program „Hello, World“ v jazyku C, podpísaný Brianom Kernighanom (1978)

Program Hello, World! v rôznych programovacích jazykoch môže vyzerať napríklad takto:

 with TEXT_IO;
 
 procedure HELLO is
 begin
  TEXT_IO.PUT_LINE ("Hello, world!");
 end HELLO;
REPORT Hello_world.
Write: 'Hello, world!'.
 10 PRINT "Hello, world!"
 20 END
 Imports System
 Namespace HelloWorld
  Module Hello
   Sub Main()
    Console.WriteLine("Hello World!")
    Console.ReadLine()
   End Sub
  End Module
 End Namespace
 #include <stdio.h>
 
 int main(void) {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
 }
 #include <iostream>
 using namespace std;
 int main() {
   cout << "Hello, world!\n";
   return 0;
 }
class HelloWorld
{
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
}
  IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID.   HELLO-WORLD.
 
  ENVIRONMENT DIVISION.
 
  DATA DIVISION.
 
  PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY "Hello, world!".
  STOP RUN.
    PROGRAM HALLO
    PRINT *, "Hello, world!"
    END PROGRAM
    public class HelloWorld {
      public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, world!");
      }
    }
console.log("Hello, World!")
print("Hello, world!")
MODULE Hello;

FROM Terminal2 IMPORT WriteLn; WriteString;

BEGIN
 WriteString("Hello, world!");
 WriteLn;
END Hello;
 begin
  Writeln('Hello, world!');
 end.
 print "Hello, world!\n";

Pre verziu Pythonu 2.7 a staršiu:

 print "Hello, world!"

Pre verziu Pythonu 3.0 a novšiu:

 print("Hello, world!")
 <?php
  echo "Hello, world!";
  print "Hello, world!";
 ?>
$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;
 Transcript show: 'Hello, world!'; cr
print("Hello, World!")
 show_message("Hello world!");
 // alebo
 draw_text(x, y, "Hello world!");
echo "Hello, world!"

Externé odkazy

upraviť