Bash

typ UNIX shellu a programovací jazyk

Bash je unixový (Linux/Unix/BSD) príkazový shell interpreter, naprogramovaný v rámci projektu GNU. Názov je skratka k názvu Bourne again shell, čo je slovná hračka, keďže slová bourne again sa čítaju rovnako ako born again, čo znamená znovuzrodený. Je náhradou programu Bourne Shell, čo bol najpoužívanejší unixový shell. Originálny Bourne Shell napísal Stephen Bourne v Bellových laboratóriách a Bash bol napísaný Brianom Foxom v roku 1987.

Bash

Logo
Základné informácie
Posledná aktuálna verzia5.1.16[1] (5.1.2022)
Vyvinutý vC
Stav vývojaaktívny
LicenciaGPLv3 od verzie 4.0
Ďalšie odkazy
Webová stránkawww.gnu.org/software/bash/

Pozri aj Informačný portál

Bash bol taktiež portovaný na operačný systém Microsoft Windows projektom Cygwin. Bash sa snaží o širokú kompatibilitu, takže prevzal možnosti ovládania a vlastnosti aj z ďalších shellov ako sú napr. Korn shell a C shell (ksh a csh). Zaujímavou vlastnosťou je automatické rozpoznanie, pod ktorým menom bol spustený a prispôsobený syntaxe danému typu shellu.

Cieľom tvorcov je dosiahnuť úplnú kompatibilitu s implementáciou IEEE POSIX shellu a špecifikáciou nástrojov (tools specification) (IEEE Working Group 1003.2).

Bash však nie je len veľmi výkonným shellom, ale taktiež mocným skriptovacím jazykom. Podporuje prácu s premennými, cykly while, for, do, funkcie a mnoho ďalšieho.

Príklady, ktoré fungujú v Bash, ale nie v Bourn shell:

for ((a=3; a<7; a++)) do echo $a; done

a=3; let b=a+1; echo $b

Príklady, ktoré sa majú odlišné správanie v Bash voči Bourn shell:

echo {1..7}
echo subor_{po,ut,str,piatok}.txt

Tiež je v Bash možné vyhľadávať v histórií príkazov cez klávesovú skratku CTRL+r.

Referencie upraviť

Externý odkaz upraviť