Hemolymfa alebo krvomiazga je telová tekutina u bezstavovcov (okrem ostnatokožcov, mechúrnikov, ploskavcov), najmä u hmyzu, ktorá prúdi v cievnom riečisku a vyznačuje sa spoločnými vlastnosťami pre krv i lymfumiazgu.

Obieha buď v uzavretej, alebo v otvorenej obehovej sústave (napr. u mäkkýšovlat. Mollusca, článkonožcov – lat. Arthropoda).

Krv sa u článkonožcov mieša s miazgou – lymfou v dôsledku toho, že u týchto skupín živočíchov je cievna sústava otvorená.

Obsahuje viac organických a anorganických látok ako hydrolymfa, a aj dýchacie pigmenty (väčšinou hemocyanín, ktorý má modrú farbu). Dýchacie pigmenty nie sú okrem výnimočných prípadov sústredené v erytrocytoch, ale voľne rozpustené v tekutine.