Heraldický register Slovenskej republiky (kniha)

Heraldický register Slovenskej republiky je momentálne osemzväzková publikácia vydaná s cieľom priblíženia erbov a vlajok jednotlivých obcí a miest na území Slovenska, erbov a vlajok vyšších územných celkov, občianskych erbov a erbov ostatných právnických osôb. Obsahuje tiež základnú vexikologickú, heraldickú a sigilografickú literatúru, zoznamy autorov erbov, vecný register k jednotlivým erbom a stručnú charakteristiku heraldickej symboliky.

Autormi sú PhDr. Peter Kartous, CSc., a PhDr. Ladislav Vrteľ, CSc., spoločne s kolektívom ďalších autorov. Vydavateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra a Matice slovenskej.

Zväzky:

  • Heraldický register Slovenskej republiky I.; Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2000, 277 strán
  • Heraldický register Slovenskej republiky II.; Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2001, 274 strán
  • Heraldický register Slovenskej republiky III.; Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2003, 303 strán
  • Heraldický register Slovenskej republiky IV.; Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2005, 295 strán
  • Heraldický register Slovenskej republiky V.; Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2006, 288 strán
  • Heraldický register Slovenskej republiky VI.; Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2008, 274 strán
  • Heraldický register Slovenskej republiky VII.; Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2009, 280 strán
  • Heraldický register Slovenskej republiky VIII.; Martin : Matica slovenská ; Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2011, 263 strán

Externé odkazy upraviť

katalóg Vedeckej knižnice Košice