(Egyptské) hieratické písmo alebo (egyptské) kňazské písmo bolo písmo používané v starovekom Egypte súčasne s hieroglyfickým písmom, od ktorého sa nelíšilo princípom, ale iba tým, že jeho tvary boli značne jednoduchšie než tvary hieroglyfické.


Egyptské hieratické písmo
Klasifikácia
ISO 15924: 060 / Egyh

Zapisovalo sa prevažne pomocou trstinového pera tušom na papyrové zvitky, drevené doštičky alebo ostrakóny. Na zápisy na monumentálne kamenné pamiatky sa nepoužívalo. Hieratické písmo umožňovalo pisárom písať rýchlejšie ako komplikovanými, zdĺhavými hieroglyfmi.

Od počiatku sa v Egypte používalo paralelne s hieroglifickým písmom (podľa starších názorov hieratické písmo vzniklo z hieroglyfického). V posledných storočiach pred Kr. bolo hieratické písmo nahradené démotickým písmom.

Slovo hieratický je odvodené od gréckeho γράμματα iερατικά (grammata hieratika, doslova „písomnosti kňazov“), ktoré použil po prvý raz Klement Alexandrijský v 2. st. po Kr., keďže v tom čase sa hieratické písmo používalo iba na zapisovanie náboženských textov, podobne ako po predchádzajúcich tisíc rokov.

Pozri aj

upraviť