Hinduistický kalendár

Hinduistický kalendár sa používa v Indii už od staroveku a dovtedy prešiel mnohými zmenami v rámci jednotlivých regiónov Indie. V súčasnosti sa okrem neho používajú rôzne regionálne indické kalendáre, ako aj Indický národný kalendár.

Hinduistický kalendár je založený na lunárnych mesiacoch zodpovedajúcich fázam mesiaca. V jednom roku je dvanásť mesiacov priemerne po 29,5 dňoch a dohromady tvoria 354 dní. Sklz v počte dní spôsobuje, že každým rokom sa dátum konkrétneho festivalu pohybuje o 11 dní späť. Aby sa tento posun vyrovnal, každé tri roky sa pridáva jeden mesiac navyše. Hinduistický kalendár je preto lunisolárny s pevne stanoveným mesiacom a približným rokom.

RokUpraviť

Rok je rozdelený do dvoch polovíc a šiestich období. Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť začiatok Nového roku, najbežnejším je deň po nove v mesiaci čaitra, v Gudžaráte je to deň po nove mesiaca dusali. Pre číslovanie roku sa používa niekoľko ér. Najrozšírenejšou je éra Vikrami, ktorá začala korunováciou kráľa menom Vikram-aditja v roku 57 pred Kr. a éra Šaka, ktorá začala roku 78 po Kr. Pri rituáloch kňazi často počítajú dátum podľa Kali-jugy. Podľa tohto systému rok 2000 kresťanskej éry môže zodpovedať v hinduistickom kalendári roku 2057 alebo 1922 či prípadne 5102, i keď posledný údaj môže byť predmetom diskusie.

MesiacUpraviť

V rámci každého mesiaca sú dva „dvojtýždenné", každý je zložený z 15 „lunárnych dňoch". Keďže solárny a lunárny deň začínajú každý v iný okamih, každému solárnemu dňu je priradený jeden konkrétny lunárny deň očíslovaný od jedna do pätnásť, buď v rámci jasného dvojtýždenného (rastúceho Mesiaca – Mesiac "dorastá") alebo tmavého dvojtýždenného (ubúdajúceho Mesiaca – Mesiac "cúva"). Dĺžka mesiaca vychádza priemerne na 29,5 dní, takže príležitostne je vynechaný jeden deň, napríklad v jednom mesiaci štvrtý deň pribúdajúceho mesiaca môže byť nasledovaný šiestym dňom.

Existujú dva hlavné kalendáre. V severnej Indii mesiac obvykle začína splnom, v južnej Indii novom. Dátum konkrétneho festivalu viac-menej vychádza na rovnaký deň, alebo temer rovnaký deň, i keď meno mesiaca sa môže líšiť. Napríklad Krišnové narodeniny vychádzajú na ôsmy deň temného mesiaca (dvojtýždenný ubúdajúci Mesiac), na juhu ide o deň v mesiaci bhadra, avšak na severe v mesiaci šravana.

TýždeňUpraviť

Týždeň je rozdelený do siedmich dní, každý zodpovedá jednej zo siedmich planét presne ako dni v západnom kalendári (t. j. v latinčine a napr. anglickom jazyku). Žiadny deň nie je nijak zvláštny, pričom každý sa vzťahuje k určitému božstvu. Napríklad pondelok (t. j. prvý deň týždňa) je často spojený so Šivom a utorok (druhý deň týždňa) s Hanumanom. V konkrétnom dni týždňa hinduisti môžu podstupovať pôsty a recitovať modlitby, aby si naklonili to-ktoré božstvo.

DeňUpraviť

Deň obvykle začína pri úsvite alebo tesne pred ním podľa toho, aký astronomický a astrologický systém sa používa. Deň je rozdelený do 15 časových „okamihov“ zvaných muhurta, pričom každý trvá približne 48 minút. Obdobne je rozdelená i noc. Tradične bráhmani recitujú Gajatri mantru pri východe slnka, na poludnie a pri západe, pretože sa tieto považujú za obzvlášť významné okamihy dňa. Prvé dve muhurty ráno pred úsvitom sú považované za obzvlášť príhodné hlavne pre duchovnú prax.

ZdrojeUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hinduistický kalendář na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Externé odkazyUpraviť