Hippobotos (historik)

Hippobotos (starogr. Ἱππόβοτος) bol grécky historik na rozhraní 3. a 2. storočia pred Kr.[1][2]

Hippobotos bol autor spisov O filozofických školách (starogr. Περὶ αἱρέσεων - Peri haireseón) a Zoznamu filozofov (starogr. Τῶν φιλοσόφων ἀναγραφή - Tón filosofón anagrafé).[1] Pôsobil na konci 3. a zrejme aj na začiatku 2. storočia pred Kr.[1] Diogenes Laertios vo svojom životopisnom diele O osobnostiach filozofie uvádza, že uznával deväť filozofických škôl: eretrijskú, kyrénsku, megarskú, epikurovskú, Annikeridovu školu, Theodorovu, stoickú, akademickú a peripatetickú.[3]

Hippobotos vedel rozlíšiť Theodorovu a Annikeridovu školu od kyrénskej a naopak, ale Faidónova škola mu splývala so školou eretrijskou a stoická s kynickou.[4][2] Pyrrhónovu školu nepokladal za školu pre nejasnosť jej názorov.[4] Hippobotos si vybudoval svoj systém nástupníctva jednotlivých škôl.[4] Podľa Laertia jeho zoznam zahŕňal i inými neuvedených žiakov Zenóna (Filónides z Téb, Kallippos z Korintu, Poseidónios z Alexandrie, Athénodóros zo Solov a Zenón zo Sidónu)[5] a Timóna, uvedených i Sótiónom (Dioskurides z Cyprusu, Nikolochos z Rodosu, Eufranor zo Seleukeie a Praylos z Troady).[6]

Referencie a bibliografia

upraviť
  1. a b c William Smith, 1867, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, str. 480 [1]
  2. a b KALAŠ, Andrej; SUVÁK, Vladislav. Antisthenove zlomky. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 542 s. ISBN 978-80-223-3447-1. S. 71.
  3. Diogenes Laertios. Životopisy slávnych filozofov. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. ISBN 978-80-8061-286-3. S. 45-46.
  4. a b c Diogenes Laertios. Životopisy slávnych filozofov. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. ISBN 978-80-8061-286-3. S. 25.
  5. Diogenes Laertios. Životopisy slávnych filozofov. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. ISBN 978-80-8061-286-3. S. 248.
  6. Diogenes Laertios. Životopisy slávnych filozofov. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. ISBN 978-80-8061-286-3. S. 355.