Hlas Ameriky (Voice of America) je pôvodne rozhlasová, neskôr aj televízna a v súčasnosti aj internetová oficiálna externá stanica federálnej vlády USA, plne hradená z vládnych zdrojov.

Logo stanice Hlas Ameriky (Voice of America – VOA)

Hlas Ameriky začal vysielať 1. februára 1942 v štyroch jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština a taliančina). Ich počet sa čoskoro rozrástol na 40, medzi nimi bola aj čeština. Po skončení druhej svetovej vojny bol ich počet znížený, ale len dočasne. Nové uplatnenie našiel Hlas Ameriky počas studenej vojny vysielaním do krajín komunistického bloku. Paradoxné je, že v 50. rokoch bola stanica Hlas Ameriky obvinená z podpory komunizmu a bola vyšetrovaná podvýborom Josepha McCarthyho.

Hlas Ameriky významne prispel k pádu komunistického režimu v Česko-Slovensku. Česko-Slovenské vysielanie bolo v 80. rokoch 3-hodinové, rozdelené na ranný a večerný blok. Na rozdiel od Slobodnej Európy nebol Hlas Ameriky v 80. rokoch česko-slovenskými úradmi rušený a česko-slovenská redakcia údajne dosahovala vyššiu počúvanosť než Slobodná Európa. Po páde režimu v Česko-Slovensku stanica obmedzovala vysielanie v češtine a slovenčine. Posledné vysielanie Hlasu Ameriky v slovenčine bolo 27. februára 2004.

Externé odkazy

upraviť