Hlavinka je potok v Podunajskej nížine, preteká územím okresu Topoľčany. Je to ľavostranný prítok Radošinky, má dĺžku 15,3 km a je tokom V. rádu. Preteká intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou (oblasť pestovania chmeľu), na strednom toku napája vodnú nádrž Krtovce.

Prameň: v Považskom Inovci na východnom svahu Marhátu (748,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 500 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhovýchod, medzi obcami Lipovník a Obsolovce na juh, na dolnom toku potom na juhozápad

Geomorfologické celky: 1.Považský Inovec, podcelok Krahulčie vrchy, 2.Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Bojnianska pahorkatina

Prítoky: sprava Vozokanský potok (202,6 m n. m.), Nemečiansky potok, Kopanický potok, zľava Lipovnícky potok a krátky prítok prameniaci aj ústiaci južne od obce Lužany

Ústie: do Radošinky južne od obce Malé Ripňany v nadmorskej výške cca 158 m n. m.

Obce: Lipovník, Krtovce, Lužany, Obsolovce a Malé Ripňany (okrajom)