Hlboký potok (prítok Mútnika)

Hlboký potok je potok na hornej Orave[1], preteká územím okresu Námestovo. Je to pravostranný prítok Mútnika, má dĺžku 4,5 km a je tokom VI. rádu.

Hlboký potok

(prítok Mútnika)

potok
Zdrojnica Hoľa, Oravské Beskydy
Ústie Mútnik, Oravské Veselé
Dĺžka 4,5 km
Povodie Orava
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-21-03-045
Číslo recipienta 4-21-03-10354
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení na okraji Oravských Beskýd, v podcelku Pilsko[2], na JJV svahu Hole (1 018,9 m n. m.) v nadmorskej výške cca 895 m n. m.

Opis toku upraviť

Tečie prevažne severojužným smerom, z pramennej oblasti hneď vstupuje do Podbeskydskej brázdy, kde najprv priberá prítok z južného úpätia Hole sprava. Následne priberá dva krátke ľavostranné prítoky z lokality Solková a z tej istej strany ďalej prítok zo severného svahu Galvanovho vrchu (839,8 m n. m.). Na dolnom toku výraznejšie meandruje, stáča sa na juhovýchod a medzi obcami Mútne a Oravské Veselé ústi v nadmorskej výške približne 730 m n. m. do Mútnika.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-07]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-07]. Dostupné online.