Mútnik (prítok Veselianky)

Mútnik je potok na hornej Orave[1], na území okresu Námestovo. Je to pravostranný prítok Veselianky, má dĺžku 6,1 km a je tokom V. rádu.

Mútnik
potok
Zdrojnica Podbeskydská brázda
Ústie Veselianka
Dĺžka 6,1 km
Povodie 27,85 km² (2 785 ha)
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-03-045
Číslo recipienta 4-21-03-10348
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Podbeskydskej brázde[2] na západnom svahu Vojtašovej (857,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 830 m n. m. na katastrálnom území obce Mútne. Najprv tečie juhovýchodným smerom, priberá krátky pravostranný prítok prameniaci v blízkosti intravilánu obce a oddeľuje vlastnú obec Mútne na pravom brehu od miestnej časti Druhá Strana na ľavom brehu. Následne sa stáča, pokračuje východným smerom, preteká intravilánom obce, kde sprava priberá prítok zo severozápadného svahu Blahutova (920,2 m n. m.), ďalší zo severného svahu Blahutova a tiež prítok zo západného svahu Sochovho vrchu (927,4 m n. m.). Zľava následne priberá vedľajšie rameno Randovej, vetví sa na dve ramená a priberá aj hlavné koryto Randovej. Za obcou výrazne rozširuje svoje koryto, opäť sa na krátkom úseku rozvetvuje a sprava priberá niekoľko krátkych prítokov zo severných svahov Sochovho vrchu, pričom koryto sa výraznejšie vlní. Zľava potom priberá Hlboký potok a dva kratšie prítoky z juhovýchodných svahov Galvanovho vrchu (839,8 m n. m.) a pri obci Oravské Veselé ústi v nadmorskej výške cca 715 m n. m. do Veselianky.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-07]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-07]. Dostupné online.