Veselianka je potok na hornej Orave, na území okresu Námestovo.[1] Je to ľavostranný prítok Bielej Oravy s dĺžkou 20,5 km. Je tokom IV. rádu, plocha povodia je 91,9 km². Miestne sa označuje aj ako Veselovianka.

Veselianka
potok
Zdrojnica Oravské Beskydy
Ústie Biela Orava
Dĺžka 20,5 km
Povodie 91,9 km² (9 190 ha)
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-03-042
Číslo recipienta 4-21-03-10256,-10322,-10413
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Oravských Beskydách[2] na juhovýchodných svahoch vrchu Pilsko (1 556,9 m n. m.) v nadmorskej výške cca 1 285 m n. m. v lokalite Suchý potok.

Smer toku

upraviť

Od prameňa tečie najprv na krátkom úseku na východ, následne sa stáča, pričom na hornom toku tečie severojužným smerom. Od sútoku s pravostranným prítokom z južného svahu Dudovej sa stáča na juhovýchod, obcou Oravské Veselé na strednom toku preteká opäť severojužným smerom. Od sútoku s Lopatovym potokom po sútok s Poperačským potokom pokračuje na juhovýchod a vytvára niekoľko výrazných ohybov koryta. Na dolnom toku už tečie opäť severojužným smerom.[3]

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť
  • pravostranné: Hraničný Kriváň, prítok zo severného svahu Dudovej (1 095,4 m n. m.), prítok z južného svahu Dudovej, prítok z juhovýchodného úpätia Hole (1 018,9 m n. m.), dva prítoky z oblasti Solkovej, Mútnik, prítok prameniaci severne od kóty 836,9 m, Lopatov, Rakovec, prítok zo severovýchodného svahu Mrázovej (1 000,1 m n. m.), prítok z juhovýchodného svahu Mrázovej, prítok zo severného svahu Kozubky (930,8 m n. m.), Poperačský potok, prítok z juhovýchodného úpätia Vrát (1 051,1 m n. m.), Pasečný jarok a prítok prameniaci východne od kóty 852,8 m
  • ľavostranné: krátky prítok zo severného svahu Magury (1 018,2 m n. m.), prítok z juhovýchodného svahu Magury, Magurský Mútnik, Balcerčíkov potok, Grebáčovský potok, prítok z juhozápadného svahu Výsypkovej (929,5 m n. m.), Riečka, krátky prítok (647,4 m n. m.) zo západného svahu Slepčianky (925,1 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Slepčianky a krátky prítok spod kóty 776,2 m

Veselianka sa vlieva do Bielej Oravy pri obci Oravská Jasenica v nadmorskej výške cca 608 m n. m.

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.