Poperačský potok je potok na hornej Orave[1], v centrálnej časti okresu Námestovo. Je to pravostranný prítok Veselianky, meria 4,4 km a je tokom V. rádu.

Poperačský potok
potok
Zdrojnica Podbeskydská vrchovina
Ústie Veselianka
Dĺžka 4,4 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-03-051
Číslo recipienta 4-21-03-10273
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Podbeskydskej vrchovine[2], na severnom svahu Vyšnej Poperačky (1 043,0 m n. m.) v nadmorskej výške cca 990 m n. m. Od prameňa tečie sprvu na východ, zľava priberá prvý prítok z južného svahu Mrázovej (1 000,1 m n. m.) a stáča sa na juhovýchod. Následne priberá štyri pravostranné prítoky: dva z východných svahov Vyšnej Poperačky a dva z východných svahov Vráta (1 051,1 m n. m.). Potom sa stáča východným smerom, vytvára nevýrazný oblúk prehnutý na juh, napokon sa esovito stáča a severne od obce Oravská Jasenica ústi v nadmorskej výške približne 648 m n. m. do Veselianky.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-07]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-07]. Dostupné online.