Magurský Mútnik predtým Mútnik je potok na hornej Orave[1], na území okresu Námestovo. Je to ľavostranný prítok Veselianky, meria 5,3 km a je tokom V. rádu. Zaujímavosťou je, že Veselianka má aj druhý prítok s rovnakým názvom, ktorý ústi cca 350 m povyše z pravej strany.

Mútnik
potok
Zdrojnica Podbeskydská brázda
Ústie Veselianka
Dĺžka 5,3 km
Povodie Orava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-03-048
Číslo recipienta 4-21-03-10325
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení pod vrchom Trchnovica (854,4 m n. m.) v Podbeskydskej brázde[2], v nadmorskej výške približne 817 m n. m. Potok tečie viac-menej severojužným smerom, na hornom toku sa dvakrát výrazne esovito stáča, sprava priberá najprv dva prítoky spod kóty 844,0 m, potom zľava prítok z oblasti Trhovca. Na dolnom toku pokračuje juhojuhozápadným smerom, pričom sa koryto výrazne vlní. Z ľavej strany priberá svoj najvýznamnejší prítok, Vahanovský potok (723,1 m n. m.) a na okraji intravilánu obce Oravské Veselé sa v nadmorskej výške cca 712 m n. m. vlieva do Veselianky.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-07]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-07]. Dostupné online.