Hodinový uhol v astronómii je definovaný ako rozdiel medzi aktuálnym hviezdnym časom a rektascenziou objektu.

HAobj = LST - obj

Hodinový uhol teda vyjadruje, aký interval hviezdneho času uplynul odvtedy, čo bol objekt na lokálnom meridiáne. Je to aj uhlová vzdialenosť medzi objektom a meridiánom vyjadrená v hodinách, pričom 1 hodina = 15 stupňov.

Napríklad, ak hodinový uhol objektu je rovný 2,5 hodiny, prešiel lokálnym meridiánom pred 2 a pol hodinami a v súčasnosti je 37,5 stupňa západne od meridiánu. Negatívny hodinový uhol vyjadruje čas, ktorý uplynie, kým objekt prejde lokálnym meridiánom. Ak je hodinový uhol nulový, znamená to, že objekt sa nachádza na meridiáne.