Holubinka je potok na Záhorí, na rozhraní okresov Skalica a Myjava. Je to ľavostranný prítok Dolinského potoka, meria 2,9 km a je tokom VII. rádu.

Holubinka
potok
Zdrojnica Zámčisko
Ústie Dolinský potok
Dĺžka 2,9 km
Povodie Myjava
Rád toku VII.
Hydrologické poradie 4-13-03-065
Číslo recipienta 4-13-03-983
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Zámčisko, na juhojuhovýchodnom svahu vrchu Zámčisko (434,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 345 m n. m. Na hornom toku tečie juhojuhovýchodným smerom zalesneným územím Zámčiska, pričom vytvára hranicu medzi okresmi Skalica na pravom a Senica na ľavom brehu. Potom sa oblúkom stáča na juhozápad a sprava priberá prítok z južného úpätia vrchu Zámčisko. Následne sa stáča severojužným smerom, vstupuje do podcelku Unínska pahorkatina a preteká lokalitou Hladné nivy. Napokon sa stáča na juhozápad, vstupuje na územie okresu Senica a na západnom úpätí Repnísk (258,3 m n. m.), severne od obce Dojč, ústi v nadmorskej výške 223,5 m n. m. do Dolinského potoka.