Holubinka je potok na Záhorí, na rozhraní okresov Skalica a Myjava. Je to ľavostranný prítok Dolinského potoka, meria 2,9 km a je tokom VII. rádu.

Holubinka
{{{Popis}}}
Dĺžka toku 2,9 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VII.
Povodie Myjava
Prameň Zámčisko
Ústie Dolinský potok
Hydrologické poradie 4-13-03-065
Číslo recipienta 4-13-03-983

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Zámčisko, na juhojuhovýchodnom svahu vrchu Zámčisko (434,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 345 m n. m. Na hornom toku tečie juhojuhovýchodným smerom zalesneným územím Zámčiska, pričom vytvára hranicu medzi okresmi Skalica na pravom a Senica na ľavom brehu. Potom sa oblúkom stáča na juhozápad a sprava priberá prítok z južného úpätia vrchu Zámčisko. Následne sa stáča severojužným smerom, vstupuje do podcelku Unínska pahorkatina a preteká lokalitou Hladné nivy. Napokon sa stáča na juhozápad, vstupuje na územie okresu Senica a na západnom úpätí Repnísk (258,3 m n. m.), severne od obce Dojč, ústi v nadmorskej výške 223,5 m n. m. do Dolinského potoka.