Dolinský potok (prítok Obradznovského potoka)

Dolinský potok je potok na Záhorí, preteká územím okresov Skalica a Senica.[1] Je to pravostranný prítok Obrádznovského potoka, meria 7,2 km a je tokom VI. rádu.

Dolinský potok
potok
Zdrojnica Chvojnická pahorkatina
Ústie Obrádznovský potok
Dĺžka 7,2 km
Povodie Myjava
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-13-03-066
Číslo recipienta 4-13-03-974
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Unínska pahorkatina[2], juhovýchodne od kóty 309,5 m v lokalite Bukovec, na území obce Unín, v nadmorskej výške približne 270 m n. m. Na hornom toku tečie juhojuhovýchodným smerom cez lokalitu Hladné nivy a zľavej strany priberá Holubinku (223,5 m n. m.). Následne sa stáča severojužným smerom, ďalej vytvára oblúk vypnutý na západ a tečie juhovýchodným smerom k obci Dojč. Potom podteká cestu II. triedy č. 500, preteká intravilánom obce, najprv smerom na juh, potom sa prechodne stáča na západ a ďalej opäť na juh. Po opustení intravilánu obce priberá zľava koryto oddeľujúce sa z ľavej strany od Koválovského potoka a pokračuje západným smerom. Západojuhozápadne od Dojča priberá pravostrannú Bištavu, stáča sa smerom na západojuhozápad a sprava ešte priberá dva krátke prítoky z juhovýchodného úpätia Uhlísk (262,5 m n. m.). Napokon sa stáča na juh a na okraji Borskej nížiny (podcelok Myjavská niva), východne od osady Hornovci na území obce Štefanov, ústi v nadmorskej výške cca 176 m n. m. do Obradznovského potoka.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.