Dolinský potok (prítok Obradznovského potoka)

Dolinský potok je potok na Záhorí, preteká územím okresov Skalica a Senica. Je to pravostranný prítok Obradznovského potoka, meria 7,2 km a je tokom VI. rádu.

Dolinský potok
Dĺžka toku 7,2 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VI.
Povodie Myjava
Prameň Chvojnická pahorkatina
Ústie Obradznovský potok
Hydrologické poradie 4-13-03-066
Číslo recipienta 4-13-03-974

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Unínska pahorkatina, juhovýchodne od kóty 309,5 m v lokalite Bukovec, na území obce Unín, v nadmorskej výške približne 270 m n. m. Na hornom toku tečie juhojuhovýchodným smerom cez lokalitu Hladné nivy a zľavej strany priberá Holubinku (223,5 m n. m.). Následne sa stáča severojužným smerom, ďalej vytvára oblúk vypnutý na západ a tečie juhovýchodným smerom k obci Dojč. Potom podteká cestu II. triedy č. 500, preteká intravilánom obce, najprv smerom na juh, potom sa prechodne stáča na západ a ďalej opäť na juh. Po opustení intravilánu obce priberá zľava koryto oddeľujúce sa z ľavej strany od Koválovského potoka a pokračuje západným smerom. Západojuhozápadne od Dojča priberá pravostrannú Bištavu, stáča sa smerom na západojuhozápad a sprava ešte priberá dva krátke prítoky z juhovýchodného úpätia Uhlísk (262,5 m n. m.). Napokon sa stáča na juh a na okraji Borskej nížiny (podcelok Myjavská niva), východne od osady Hornovci na území obce Štefanov, ústi v nadmorskej výške cca 176 m n. m. do Obradznovského potoka.