Obradznovský potok je potok na Záhorí, v centrálnej časti okresu Senica. Je to pravostranný prítok Starej Myjavy, meria 11,3 km a je tokom V. rádu.

Obradznovský potok
potok
Zdrojnica Chvojnická pahorkatina
Ústie Stará Myjava
Dĺžka 11,3 km
Povodie Myjava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-13-03-065
Číslo recipienta 4-13-03-973
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň Upraviť

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, východne od obce Koválov v lokalite Obradznové lósy, v nadmorskej výške cca 225 m n. m.

Smer toku Upraviť

Najprv tečie na juh, veľkým oblúkom obteká zo západnej strany Veľkú horu (247,9 m n. m.), stáča sa na juhovýchod a z ľavej strany priberá Kadlubkovský potok. Odtiaľ pokračuje na juh, dvakrát sa esovito stáča a tečie priamo na juh. Po pribratí Rehákovho kanála sa stáča na západ a výraznejšie rozširuje svoje koryto. Východne od obce Dojč sa stáča najprv na juhozápad, potom na západojuhozápad a križuje koryto Koválovského potoka. Na dolnom toku už tečie západným smerom súbežne s korytom Starej Myjavy na ľavom brehu. Pri osade Hornovci sa napokon stáča na juh a ústi do Starej Myjavy.

Geomorfologické celky Upraviť

Prítoky Upraviť

Ústie Upraviť

Do koryta Starej Myjavy sa vlieva juhovýchodne od obce Štefanov, pri osade Hornovci, v nadmorskej výške približne 175 m n. m.

Obce Upraviť

Nepreteká intravilánom žiadnej obce, tečie týmito katastrálnymi územiami: