Človek Leakeyho

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Homo erectus leakeyi)

Človek Leakeyho (lat. Homo leakeyi Haberer 1963 [nerovná sa Homo leakeyi Paterson 1940], Homo erectus leakeyi, Homo sapiens leakeyi, Pithecanthropus leakeyi, Homo (Proanthropus) louisleakeyi [Proanthropus je podrod]) môže byť:

  • len nález OH 9
  • podľa Campbell 1973 a iných: všetky neskoršie východoafrické nálezy druhu Homo erectus [1], podobne podľa Soukupa všetky(?) neskoršie africké nálezy druhu Homo erectus [2]
  • všetky staršie africké nálezy druhu Homo erectus v širšom zmysle (prípadne okrem Homo capensis) [pričom ale africký (či dokonca celý) Homo erectus v týchto zdrojoch začína až 1,7/1,6 mil. alebo 1 mil. BP] [3]
  • (pre Homo leakeyi:) podľa Clarke 1990: (všetky?) africké nálezy inde zaraďované pod Homo erectus [? teda rovná sa druhu Homo ergaster v širšom zmysle tak ako ho definuje napr. Klein, R. v knihe Human Career v roku 1999] [4] (ale podľa tohto textu str. 480 to vyzerá, že Clarke 1990 mal na mysli len niektoré africké nálezy.)

Poznámka: K latinskému názvu taxónu pozri poznámku dole.

ReferencieUpraviť

  1. Wood, B.: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
  2. Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
  3. Harenberg, B. (ed.), Beier, B. et al.: Kronika ľudstva, 1992 (originál: Chronik der Menschheit, 1988), Stöcker, F. W., Dietrich, G. (eds.): Biologie 1, 2, 1986; podobne Paulička, I. et al.: Všeobecný encyklopedický slovník, 2002 (G-L), Jelínek: Velký obrazový atlas pravěkého člověka, 1977 (po slov. vyšlo 1980)
  4. William H. Kimbel,Lawrence Martin: Species, species concepts, and primate evolution, 1993, str. 361 [1]
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.