Horná zem (iné názvy: Horniaky, Horný vidiek alebo zriedkavo Horné okolie) je slovenský preklad/ekvivalent maďarského Felvidék/felvidék (v slovenčine zriedkavo aj Felvidék), prípadne staršie preklad/ekvivalent maďarského felföld:

Felvidék v maďarčine znamená/znamenalo:

 • a) 40. roky 19. storočia[1] až dodnes: všeobecne oblasti nachádzajúce sa vo vyššej nadmorskej výške v rámci nejakého územia, hornatý kraj (napr. Balaton-felvidék – hornatá oblasť a národný park pri Blatenskom jazere)
 • b) 40. roky 19. storočia – 1918: neformálne označenie hornatej časti severného Uhorska (opak: alvidék – uhorské nížiny), spravidla vrátane pohorí dnešného severného Maďarska, niekedy spolu s nížinami dnešného západného Slovenska (prípadne bez Žitného ostrova) a niekedy vrátane Podkarpatskej Rusi a Sabolčskej župy[2]
 • c) koniec 19. storočia – 1918 politicky neformálne aj: uhorské župy prevažne alebo výrazne obývané Slovákmi (teda Slovensko v staršom zmysle): čiže v užšom zmysle Trenčianska župa, Orava, Turiec, Liptov, Zvolenská župa, Spiš, Šariš, v širšom zmysle aj Bratislavská župa, Nitrianska župa, Hontianska župa, Tekov, Novohradská župa, Gemer, Abovsko-turnianska župa, Zemplínska župa a Užská župa
 • d) po roku 1918 (zánik Uhorska):
  • v širšom zmysle: časti Uhorska pripojené k Česko-Slovensku, teda pred druhou svetovou vojnou Slovensko a Podkarpatská Rus, po druhej svetovej vojne už iba Slovensko
  • v užšom zmysle: južné oblasti Slovenska obývané prevažne Maďarmi

Felföld v maďačine znamená/znamenalo:

 • 15. stor. až dodnes: vrchovina, hornatý kraj
 • 16. stor. – 1918:
  • neformálne označenie hornatej časti severného Uhorska (opak: Alföld – uhorské nížiny/Dolná zem)
  • v 16.-19. stor. aj: = Horné Uhorsko (v ktoromkoľvek význame[3])
  • v 19. storočí aj: = Felvidék význam b) (pozri vyššie)
 • v etnológii od 18(?). storočia: územie Palócov (mad. Palócföld), teda dnešné južné stredné Slovensko a priľahlé severné Maďarsko, pozri Palóci

Ako vidno, v druhej polovici 19. storočia až do roku 1918 výrazy Horné Uhorsko a Horná zem (Felvidék aj Felföld) znamenali viac-menej to isté.

Pozri aj upraviť

Poznámky a externé odkazy upraviť

 1. Podľa [1] a [2][nefunkčný odkaz] sa výraz Felvidék používal až od 19. storočia, podľa [3] sa používal aj "pred 19. storočím" na označenie Slovákmi obývaných území (teda Slovenska v staršom zmysle)
 2. György, A.: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, 1899 – v tomto zemepisnom zdroji Felvidék a Horné Uhorsko zahŕňa aj župy Podkarpatskej Rusi a Sabolčskú župu (celkovo 21 žúp severného Uhorska)
 3. napr. hornouhorskè hlavný kapitán sa označoval aj „felföldi fõkapitány“