Hostia je nekvasený chlieb určený na eucharistiu v latinskej cirkvi.[1][2] Názov sa používa od karolínskych čias. V byzantskej liturgii ide o prosforu, na rozdiel od hostie je z kvaseného chleba.[1][3]

Dejiny upraviť

V časoch ranej cirkvi sa na liturgiu používal domáci chlieb, o niečo neskôr chlieb, ktorý piekli duchovní. Tvar liturgického chleba bol štvorcový.[2] Od 9. storočia sa pripravuje hostia v podobe tenkej oblátky okrúhleho tvaru, ktorá je ozdobená kresťanskými motívmi. Postupne sa tiež stenčovala.[1] Od 14. storočia sa rozšíril zvyk vystavovať k úcte konsekrovanú hostiu uloženú v monštrancii.[2]

Rozdiel medzi použitím kvaseného a nekvaseného chleba v prosfore/hostii bol jednou z príčin rozkolu v roku 1054.[3]

Referencie upraviť

  1. a b c HOSTIE. In: BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Preklad Václav Konzal, Jaroslav Vokoun, Zdeněk Lochovský. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2008. 588 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7021-965-2. S. 146-147.
  2. a b c hostia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im), s. 200.
  3. a b bread, leavened and unleavened. In: CROSS, F. L., ed. The Oxford Dictionary of the Christian Church. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1997. 1786 s. ISBN 0-19-211655-X. S. 233.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť