Hrúbka

je rozmer predmetu v smere kolmom na jeho výšku alebo dĺžku. Je to najmenší rozmer plošného predmetu, za predpokladu, že tento rozmer je výrazne menší ako ostatné rozmery
Hrúbka môže byť aj hrubá chyba v písanom texte.

Hrúbka je rozmer predmetu v smere kolmom na jeho výšku alebo dĺžku. Je to najmenší rozmer plošného predmetu, za predpokladu, že tento rozmer je výrazne menší ako ostatné rozmery.

Hovorovo výraz hrúbka závisí od druhu meraného predmetu:

  • hrúbka valcovitého predmetu (lano, drôt) je jeho priemer
  • hrúbka steny (rúry) je polovica rozdielu jej vonkajšieho a vnútorného priemeru
  • hrúbka plošného predmetu (doska, sklenená tabuľa, fólia) je jeho najmenší rozmer
  • hrúbka vrstvy (vrstva prachu, uhoľný sloj, vrstva vody, hrúbka omietky) je výška materiálu na podklade
  • hrúbka rezu (napr. rez pílou) je šírka vyrezanej škáry
  • hrúbka zrna (brúsny papier) je šírka brúsneho zrnka
  • hrúbka pera je šírka ním nakreslenej stopy na papieri
  • optická hrúbka je stupeň nepriehľadnosti optickej vrstvy