Hrúbka môže byť aj hrubá chyba v písanom texte.

Hrúbka je rozmer predmetu v smere kolmom na jeho výšku alebo dĺžku.

Hovorovo výraz hrúbka závisí od druhu meraného predmetu:

  • hrúbka valcovitého predmetu (lano, drôt) je jeho priemer
  • hrúbka steny (rúry) je polovica rozdielu jej vonkajšieho a vnútorného priemeru
  • hrúbka plošného predmetu (doska, sklenená tabuľa, fólia) je jeho najmenší rozmer
  • hrúbka vrstvy (vrstva prachu, uhoľný sloj, vrstva vody, hrúbka omietky) je výška materiálu na podklade
  • hrúbka rezu (napr. rez pílou) je šírka vyrezanej škáry
  • hrúbka zrna (brúsny papier) je šírka brúsneho zrnka
  • hrúbka pera je šírka ním nakreslenej stopy na papieri
  • optická hrúbka je stupeň nepriehľadnosti optickej vrstvy