Priemer (geometria)

Priemer je v geometrii čiara prechádzajúca stredom kružnice a pretínajúca ju v dvoch bodoch. Priemer sa označuje písmenom d (skratka pre diameter) prípadne symbolom ø (technické výkresy). Priemer je dvojnásobkom dĺžky polomeru kružnice ( d = 2 . r ) a zároveň najdlhšia tetiva kružnice.

Kruznica.png

Táles vraj prvý dokázal, že priemer rozdeľuje kruh na dve rovnaké časti (z Prokla).

Pozrite ajUpraviť