Priemer je v geometrii úsečka prechádzajúca stredom kružnice a pretínajúca ju v dvoch bodoch. Priemer sa označuje písmenom d (skratka pre diameter) prípadne symbolom ø (technické výkresy). Priemer je dvojnásobkom dĺžky polomeru kružnice () a zároveň najdlhšia tetiva kružnice.

Táles vraj prvý dokázal, že priemer rozdeľuje kruh na dve rovnaké časti (z Prokla).

Pozrite aj

upraviť