Polomer alebo rádius je dĺžka úsečky, ktorej jeden koncový bod leží na kružnici (alebo hranici kruhu) a druhý koncový bod v strede kruhu alebo kružnice. Obdobne potom možno hovoriť o polomere gule, valca atď. Polomer predstavuje polovicu priemeru. Typická skratka a názov matematickej premennej pre polomer je r. Rozšírením je priemer d definovaný, ako dvojnásobok polomeru:[1]

znázornenie kružnice
znázornenie kružnice

V prenesenom zmysle sa o polomere hovorí napr. v teórii grafov, kde sa ním označuje vzdialenosť od centra k najvzdialenejšiemu uzlu.[2]

Referencie

upraviť
  1. Mathwords: Radius of a Circle or Sphere [online]. www.mathwords.com, [cit. 2021-04-30]. Dostupné online.
  2. P. HORÁK - Ľ. NIEPEL. Prehľad matematiky. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1982, [cit. 1982-06-04].

Pozrite aj

upraviť