Tetiva (geometria)

Oblouk-2.svg

Tetiva je úsečka spájajúca dva body na kružnici.

Tetiva prechádzajúca stredom je zo všetkých možných tetív najdlhšia a nazýva sa priemerom kružnice. Tetiva delí kruh na dva kruhové odseky. Je príslušná konvexnému stredovému uhlu α.

Dĺžka tetivyUpraviť

Dĺžka tetivy D =   kde r je polomer kružnice

resp.