Tetiva (geometria)

Tetiva je úsečka spájajúca dva body na kružnici.

Červený segment BX je tetiva. Aj segment AB.

Tetiva prechádzajúca stredom je zo všetkých možných tetív najdlhšia a nazýva sa priemerom kružnice. Tetiva delí kruh na dva kruhové odseky. Je príslušná konvexnému stredovému uhlu α.

Dĺžka tetivyUpraviť

Dĺžka tetivy je   kde r je polomer kružnice

resp.