Hrašov alebo Horošov je potok v dolnom Šariši, v severnej časti okresu Sabinov. Je to pravostranný prítok Ľutinky, meria 4,7 km a je tokom VII. rádu.

Hrašov
potok
Zdrojnica Solisko, Čergov
Ústie Ľutinka
Dĺžka 4,7 km
Povodie Torysa
Rád toku VII.
Hydrologické poradie 4-32-04-051
Číslo recipienta 4-32-04-915
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Čergove na severozápadnom svahu Soliska (1 056,6 m n. m.) v nadmorskej výške cca 970 m n. m. Od prameňa tečie na krátkom úseku na západ, sprava priberá krátky prítok z oblasti Pasterčačiek, zľava prítok zo západného svahu Soliska a stáča sa na juhozápad. Následne sa prudko stáča na západ, zľava priberá prítok z lokality Panská lúka, sprava prítok z juhovýchodného svahu Hrašovíka (1 009,1 m n. m.), z tej istej strany tiež krátky prítok z južného a ďalší z juhozápadného svahu Horošovíka a prechodne pokračuje severojužným smerom. Z pravej strany ďalej priberá prítok spod sedla Priehyby (815,3 m n. m.) a tiež významný pravostranný prítok (2,7 km; 593,4 m n. m.) z južného svahu Dvorísk (1 057,3 m n. m.). Potom už tečie juhovýchodným smerom, z pravej strany ešte priberá prítok prameniaci severne od kóty 806,2 m, zľava prítok spod Veľkého Horošova (865 m n. m.) a v osade Majdan ústi v nadmorskej výške približne 529 m n. m. do Ľutinky.