Hundovo pravidlo maximálnej multiplicity

Hundovo pravidlo maximálnej multiplicity alebo Hundovo pravidlo je empirické pravidlo kvantovej fyziky hovoriace o tom, že stabilita atómu sa zvyšuje so stabilitou celkového spinu. Objavil ho nemecký fyzik Friedrich Hund v roku 1925.

Orbitály atómu sú obsadzované vždy párom elektrónov, no pokiaľ sa na určitej hladine vyskytuje degenerovaný orbitál (napr. p, ktorý je trojnásobne degenerovaný: px, py, pz), elektróny najskôr zaplnia všetky tri orbitály a až následne sa začnú párovať. Toto pravidlo priamo súvisí s elektrostatickým odpudzovaním páru elektrónov, ktorý má vyššiu energiu ako jednotlivé elektróny stabilita systému je výhodnejšia, ak má nižšiu celkovú energiu. Multiplicita je vlastne počet nespárených elektrónov + 1.

Počet elektrónov Usporiadanie Nespárené elektróny Multiplicita
1     1 2
2   2 3
3 3 4
4 ↑↓ 2 3
5 ↑↓ ↑↓ 1 2
6 ↑↓ ↑↓ ↑↓ 0 1