Hviezdna sústava

rozlišovacia stránka

Hviezdna sústava alebo zriedkavo hviezdny systém (angl. stellar system, star system) môže byť:

  • súhrnné označenie pre (gravitačne viazanú) dvojhviezdu a viacnásobnú hviezdu, pozri dvojhviezda a viacnásobná hviezda
  • galaxia
  • galaxia alebo podobne veľká skupina hviezd (napr. hviezdokopa), ktoré sú na seba gravitačne naviazané
  • sústava (aspoň dvoch) hviezd, ktorú sú na seba gravitačne naviazané
  • neodborne: planetárna sústava (t. j. jedna hviezda s planétami)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.