Hydrostatika je časť mechaniky tekutín. Skúma podmienky rovnováhy kvapalín a telies do nich ponorených (kvapaliny a telesá sú v relatívnom pokoji).

Rozloženie hydrostatického tlaku na stene nádoby a povrchu ponoreného telesa

Základné pojmy upraviť

Pozri aj upraviť