Hygroskopia

Hygroskopia je schopnosť látky viazať adsorpcie molekuly vody z okolitého prostredia.