Hygroskopia

Hygroskopia je schopnosť látky viazať prostrednítvom absorpcie alebo aj adsorpcie molekuly vody z okolitého prostredia.