Hygroskopia

(Presmerované z Hygroskopická látka)

Hygroskopia je schopnosť látky viazať adsorpcie molekuly vody z okolitého prostredia.