Hypnóza (z starogr. hypnoó = uspávam, starogr. hypnos = spánok) je stav ľudského vedomia, ktorý zahŕňa zúženie vedomej pozornosti a zvýšenú otvorenosť voči sugesciám. Pojem hypnóza sa môže používať aj na označenie zručnosti, umenia alebo aktu navodenia hypnózy.[1]

Photographic Studies in Hypnosis, Abnormal Psychology (1938)

Teórie, ktoré vysvetľujú proces hypnózy sa delia na dve skupiny. Teórie zmeneného stavu vedomia vidia hypnózu ako zmenený stav vedomia, alebo tranz, ktorý sa odlišuje od bežného vnímania reality.[2] Naproti tomu, procesné teórie hypnózy (nonstate theories) popisujú hypnózu ako formu imaginatívneho hrania rolí.[3][4][5]

V priebehu hypnózy sa od človeka vyžaduje koncentrácia (na predmet, myšlienku, spomienku atď.) s cieľom odpútania sa od okolitých rozptýlení.[6] Ľudia v hypnóze sa vyznačujú zvýšenou ochotou reagovať na sugescie.[7] Hypnóza sa začína procedúrou tzv. hypnotickej indukcie, počas ktorej sa hypnotizovaný človek riadi špecifickými pokynmi hypnotizéra. Moderné štúdie však ukazujú, že používanie hypnotickej indukcie nie je potrebné a hypnotické fenomény je možné vyvolať bežným riadeným rozhovorom.[8]

Využitie hypnózy v terapii sa nazýva pojmom hypnoterapia, zatiaľ čo verejné demonštrácie hypnózy sa nazývajú ako tzv. show hypnoses alebo stage hypnoses.

Referencie

upraviť
  1. www.tandfonline.com, [cit. 2019-01-26]. Dostupné online. DOI:10.1080/00029157.2015.1011472
  2. Hypnosis : developments in research and new perspectives. New Brunswick [N.J.] : AldineTransaction, [2009]. (New and rev. 2nd ed.) Dostupné online. ISBN 9780202362625.
  3. LYNN, Steven Jay; FASSLER, Oliver; KNOX, Joshua. Hypnosis and the altered state debate: something more or nothing more?. Contemporary Hypnosis, 2005, roč. 22, čís. 1, s. 39–45. Dostupné online [cit. 2019-01-26]. ISSN 1557-0711. DOI10.1002/ch.21. (po anglicky)
  4. www.tandfonline.com, [cit. 2019-01-26]. Dostupné online. DOI:10.1080/00029157.1972.10402209
  5. Theories of hypnosis : current models and perspectives. New York : Guilford Press, 1991. Dostupné online. ISBN 089862343X.
  6. 360 Link [online]. bf4dv7zn3u.search.serialssolutions.com, [cit. 2019-01-26]. Dostupné online.
  7. Columbia News ::: Hypnosis Gaining Ground in Medicine [online]. www.columbia.edu, [cit. 2019-01-26]. Dostupné online.
  8. www.tandfonline.com, [cit. 2019-01-26]. Dostupné online. DOI:10.1080/00029157.2016.1200960

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.