Tranz je zmenený stav vedomia, v ktorom sa subjekt z väčšej časti alebo aj úplne odpája od svojho každodenného ja, stráca vedomie o čase a mieste, a dokonca i svoju vlastnú identitu, takže ním môže prestúpiť celkom iná identita. Subjekt sa v tomto stave môže stať vysoko sugestibilným (ľahko ovládateľným), ako v hypnóze, alebo náchylným na špecifické modely správania, ako pri pôsobení voodoo. Stav tranzu môže vyvolať extázu i mystické pohrúženie, ako ich zažívajú napríklad šamani.