Ihlica je úzky, čiarkovitý, tvrdý list. Je typickým druhom listu ihličnatých stromov. Ihlice smreku, jedle a borovice opadávajú priebežne počas roka, ihlice smrekovca opadavého opadávajú vždy na jeseň. Ihlice obsahujú okrem iného aj živicu; niektoré druhy ihličnatých stromov ju dokonca cez ihlice vylučujú (borovica ostitá).

Ihlice smreku obyčajného
Ihlice borovice horskej (kosodreviny)

Pozri aj upraviť