Ihráč (prítok Vríce)

Ihráč je potok v dolnom Turci, v juhozápadnej časti okresu Martin. Je to ľavostranný prítok Vríce, meria 3,2 km a je tokom V. rádu.

Ihráč
Potok
Zdrojnica Malá Fatra
Ústie Vríca
Dĺžka 3,2 km
Povodie Turiec
Hydrologické poradie 4-21-05-069
Číslo recipienta 4-21-05-7341
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Malej Fatre, v podcelku Lúčanská Fatra, v časti Kýčery, na východnom svahu Kýčery (1 095,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 765 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu východným smerom, nevýrazne esovito sa stáča a následne mení smer, pričom oblúkom sa stáča juhojuhovýchodným smerom. Vstupuje do výbežku Turčianskej kotliny, do podcelku Valčianska pahorkatina a preteká lokalitou Peciny. Napokon už tečie severojužným smerom okrajom intravilánu obce Kláštor pod Znievom a severne od centra obce sa v nadmorskej výške cca 487 m n. m. vlieva do Vríce. Potok nepriberá žiadne prítoky.