Vríca je potok v dolnom Turci, v juhozápadnej časti okresu Martin.[1] Je to ľavostranný prítok Turca s dĺžkou 19,6 km, je tokom IV. rádu. Na hornom toku vytvára 30 metrov vysoký Kľacký vodopád, na strednom toku preteká cez Kláštorskú dolinu. Oblasť okolo jeho ústia je súčasťou prírodnej rezervácie Kláštorské lúky s ochranou vlhkomilných spoločenstiev rieky Turiec.

Vríca
potok
Zdrojnica Kľak, Malá Fatra
Ústie Turiec, Laskár
Dĺžka 19,6 km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-069
Číslo recipienta 4-21-05-7339
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Malej Fatre[2] na východnom svahu vrchu Kľak (1 351,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 140 m n. m.[3]

Smer toku upraviť

V pramennej oblasti tečie najprv východným smerom, následne vytvára výrazný oblúk prehnutý na sever a k obci Vrícko potom pokračuje juhovýchodným smerom. Odtiaľ tečie východojuhovýchodným smerom k osade Predvrícko, od sútoku so Studencom tečie severovýchodným smerom, pod sútokom so Suchým sa stáča na východ. Na okraji obce Slovany mení smer toku, tečie najprv na juhovýchod, potom na východojuhovýchod, od železničnej trate napokon k ústiu na východ.

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

Ústie upraviť

Do Turca sa vlieva severozápadne od obce Laskár v nadmorskej výške cca 431,5 m n. m.[4]

Obce upraviť

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-25]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Malá Fatra - Martinské hole, Letná turistická mapa 1:50 000, Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec, 2000
  4. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-25]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 48°57′36″S 18°52′21″V / 48,959916°S 18,87243°V / 48.959916; 18.87243