Dlhý potok (prítok Vríce)

Dlhý potok je potok v dolnom Turci, v juhozápadnej časti okresu Martin. Je to pravostranný prítok Vríce, meria 5 km a je tokom V. rádu.

Dlhý potok
Potok
Zdrojnica Malá Fatra
Ústie Vríca
Dĺžka km
Povodie Turiec
Hydrologické poradie 4-21-05-066
Číslo recipienta 4-21-05-7382
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Malej Fatre, v podcelku Lúčanská Fatra, v časti Kľak, na východnom svahu Reváňa (1 204,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 960 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na severovýchod, poto sa stáča východným smerom a preteká Dlhou dolinou. Postupne priberá viaceré prítoky: najprv Pitšelovu studňu zľava, potom Dolný lúčny jarok (0,8 km) a Vysoký potok (0,8 km) sprava, opäť zľava potoky Pri studni (688,4 m n. m., 1 km) a Studničky (0,5 km), ďalej z pravej strany Vrátny potok (0,7 km), Štíbelov jarok (0,7 km) a Palušov potok (0,9 km). Po pribratí posledného prítoku sa stáča severovýchodným smerom a na západnom okraji intravilánu obce Vrícko ústi v nadmorskej výške cca 604 m n. m. do Vríce.