Ikona (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Ikona môže byť:

  • typ sakrálneho obrazu vo východných cirkvách,[1] pozri ikona
  • v semiotike: znak, ktorý funguje ako význam a je založený na vzťahu podobnosti k predmetu, ikonický znak, ikon,[1] pozri ikonický znak
  • vo výpočtovej technike: piktogram symbolizujúci určitú funkciu,[2] ikonka,[1] pozri počítačová ikona
  • publicisticky: v určitom období obdivovaná, imidžovaná osobnosť, symbol niečoho (napr. ikona európskeho filmu)[1]

ZdrojUpraviť

  1. a b c d ikona. In Jarošová, Alexandra – Buzássyová, Klára (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2011. 1087 s. ISBN 80-224-1172-1. Dostupné online.
  2. ikona. In ĎURIŠ, Michal. Krátky technický výklaadový a náučný slovník pre učiteľov technických odborných predmetov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2004. 187 s. ISBN 80-8055-918-X, s. 65.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.