Impulzová šírková modulácia

Impulzová šírková modulácia alebo pulzno-šírková modulácia alebo pulzná šírková modulácia alebo šírková modulácia, skr. PWM (z angl. Pulse width modulation) je modulácia periodického signálu zmenou striedy (šírky impulzu)[1] v závislosti od nejakej vstupnej veličiny za účelom prenosu informácie, alebo vysoko efektívnej regulácie elektrického výkonu, dodávaného do záťaže.

Animácia šírkovej modulácie signálu. Signál má konštantnú periódou a premenlivú striedu D (0 - 100 %).
Jednoduchá metóda generovania PWM signálu (fialový priebeh dolu), šírkovo modulovaného vstupným signálom (zelený priebeh hore). Okamžitá hodnota vstupného signálu sa komparátorom porovnáva s okamžitou hodnotou pomocného signálu s pílovitým priebehom (modrý priebeh hore). Ak je hodnota vstupného signálu väčšia než pílovitého, PWM výstup je v aktívnom stave (log.1), v opačnom prípade v neaktívnom (log.0).

Vysoká účinnosť pri regulácii výkonu je daná tým, že regulátor je (v ideálnom prípade) vždy buď úplne uzavretý, alebo úplne otvorený. Nevznikajú v ňom preto tepelné straty v dôsledku úbytku napätia na regulačnom prvku s odporovým charakterom (rezistor, polovodičový priechod), ako je tomu pri spojitých regulátoroch. Je to však vykúpené zložitejším zapojením nespojitých regulátorov, vysokými nárokmi na použité spínacie súčiastky a vysokofrekvenčným rušením, vznikajúcim rýchlym prerušovaním výkonového obvodu, ktoré je potrebné odstraňovať filtrami a elektromagnetickým tienením nespojitého regulátora.

Využitie upraviť

Referencie upraviť

  1. GLADIŠOVÁ, Iveta; MIHALÍK, Ján. Modulované signály. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-553-2442-5. S. 40 – 44.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému PWM

Externé odkazy upraviť