Index

rozlišovacia stránka

Index môže byť:

 • register (aj v knihe vzadu); zoznam
 • zoznam zakázaných vecí (najmä kníh), špecificky najmä:
 • v archivníctve:
  • abecedný zoznam osobných miestnych či vecných hesiel k obsahu registratúry alebo jej časti, pozri index (zoznam hesiel)
  • abecedný ukazovateľ obsahu úradných kníh
 • vo vysokom školstve: výkaz o štúdiu (obsahuje zapísané prednášky, semináre, cvičenia a záznamy o výsledku skúšok a zápočtov), pozri index (vysoká škola)
 • v jazykovede: druh znaku (na rozdiel od ikony a symbolu), pozri index (druh znaku)
 • v mechanike: značka, podľa ktorej sa číta nameraná alebo vypočítaná hodnota, pozri index (mechanika)
 • v matematike: rozlišujúci znak (písmeno alebo číslo) pripájaný k matematickým symbolom
 • v lexikografii: vyššie umiestnené číslo pridané k heslu na rozlíšenie viacerých významov
 • v prírodných vedách: pomer dvoch hodnôt (použitý ako ukazovateľ), napr. index lomu, index hlavy
 • v ekonomickej štatistike: pomer dvoch hodnôt toho istého ukazovateľa, pozri index (ekonomická štatistika)
 • v ekonómii: skrátene burzový index
 • v antropológii: pomer dvoch či viac rozmerov tela (napr. index hlavy), pozri index (antropológia)
 • v ekológii: skrátene pohlavný index
 • v polygrafii: sústava označených okrajových výrezov na publikácii, ktorá uľahčuje rýchlu orientáciu, pozri index (polygrafia)
 • vo fotografii: ukazovateľ na stupnici, značka, pozri index (fotografia)
 • v informatike:
  • pri databázach: tabuľka kľúčových slov a príslušných adries miest v pamäti, uložená ako samostatný súbor, pozri index (databáza)
  • v trochu širšom zmysle: znak alebo informácia, ktorá je priradená k položke dát a informuje o zaradení položky dát do množiny položiek dát (a tým umožňuje jej ľahšie vyhľadanie) príp. akékoľvek označenie slúžiace na hľadanie alebo rozlíšenie
  • indexová stránka
 • český časopis z rokov 1929 - 1939, pozri Index (časopis)
 • české exilové nakladateľstvo, pozri Index (nakladateľstvo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.