Indiánske jazyky sú jazyky amerických Indiánov (teda praobyvateľov Ameriky okrem Eskimákov a Aleutov – tí patria do eskimácko-aleutských jazykov).[1]

Ako celok asi nie sú príbuzné, ide iba o umelo vytvorenú skupinu.

Delia sa na[2]:

Referencie upraviť

  1. KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Jazyky sveta v priestore a čase. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1996. 356 s. ISBN 80-224-0459-4. S. 183.
  2. ONDRUŠ, Šimon; SABOL, Ján. Úvod do štúdia jazykov. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 339 s. S. 271.

Pozri aj upraviť